'

'

PIDATO/ PIDARTA BAHASA BALI SASANANING SISIA DOWNLOAD

Posted by

PIDATO/ PIDARTA/ BAHASA BALI SASANANING SISIA DOWNLOAD 
Silahkan Download Pidato / Pidarta  Ini  


MAPIDARTA “SASANANING SISIA 
“Om Swastyastu”
Para pamiarsa sane wangiang titiang sadurung titian matur atur samatra, lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa riantukan sangkaning asung kertha wara nugraha Ida titian asapunika taler ida dane sareng sami, sida kasidan mapupul iriki ngamiletin pacentokan pamargi mapidarta ring sajeroning petingetan wanti wali warsa kota Singaraja. Dumadak pamargi puniki sayan limbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline ajeg.
          Ida dane panodia sami mustikannyane para pamilet sami sane wangiang titian, utaminnyane para sawitra sane tresna sihin titiang. Ring galah sane becik puniki atur pidartan titian mamurda “Sasananing Sisia”
          Ida dane pamilet sami sane wangiang titiang mawosang indik sesananing dadi sisia nenten dados lempas ring sane kebaos Tri Hita Karana napi Tri Hita Karana Punika ? Tri Hita Karana inggih punika 1. Parahyangan, 2. Pawongan, 3. Palemahan. Parahyangan punika makadi rasa bakti sane lascarya marep Ida Sang Hyang Widhi ring sekala kacihnayang antuk mareresik ring genah-genah suci upakra lan upacara sane tan surud-surud. Pawongan inggih punika satya ring paiketan penyama brayane sane kedasarin antuk rasa “Sagilik saguluk selunglung sabayan taka” palemahan inggih punika wawidangan jagat baline sane dahat landuh, asri, luwih, ngulangunin ngawetuang taksu sane ngangobin.
          Ida dane pamilet-pamilet...................... untuk potongan artikelnya Silahkan Download setelah tersedia


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets
Demo Blog NJW V2 Updated at: 2:57:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Translate Of English To Other