'

'

Perkawinan Adat Pedawa Bali Aga

Posted by

Perkawinan Adat Pedawa Bali Aga

Selamat datan di blog pecinta ipa. Apa kabar (enken kabarmene), dini kal posting malu nganten adat di pedawa, tapi ne yen di umah luana, alne ne mara dokumen misankune ne nganten. ne videone bozz
Nganten di Desa Pedawayen ko demen nang artikel di blogkune pecik promosine acepok rang 


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets
Demo Blog NJW V2 Updated at: 7:15:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Translate Of English To Other