'

'

Soal UTS Bahasa Bali Kelas 1 Semester 2

Posted by

Soal UTS Bahasa Bali Kelas 1 Semester 2
Video Lagu Putri Cening Ayu

Lirik Lagu 
Cening Putri Ayu

Cening putri ayu
Ngijeng cening jumah
Meme Luas malu
Ke pekekn Meblanja 
Apang ada darang nasi

1. Apa judul gendingan baduur.........
    a. cening putri b. putri ayu c. darang nasi
2. Méméluas mablanja apang ada………
    a. cening jumah b. darang nasi c. ngijeng
3. Mémé luas………..
   a. mablanja b. malali c. ngijeng
4.Dija oraina Putri Ayu ngijeng……..
   a. di peken b. di sekolah c. jumah
5. Nyén ane luas ka peken.........
   a. bapa b. mémé c. putri ayu
6.Ibi patuh tekén............
   a. dibi b. puan c. telun
7. Dina Anggara hari.......
   a. Senin b. Selasa d. Kamis
8.Kambing mabatis........
   a. dua b. telu c. papat
9.Goban kataké masaih tekén.......
   a. dongkang b. kelipes c. capung
10.munyin cicingé................
   a. ngéong... b. kong..kong.. c. kukuruyuk....
11.Nuju sirep yén dingin patut nganggon........
   a. saput b. pajeng c. topong
12.Pejalan kataké...........
   a. makecog b. makeber c. ngerayang
13.Tulisan bulan ané paling beneh betén ené......
   a. bula b. bul c. bulan
14.Nuju purnama bulané..........
   a. bunter b. kepéh c. dempét 
15.Ené gambar.........
   a. méong b. kambing c. cicing
16.   9,ené madan angka........
   a. besik b. lima c. sia
17. 3, ené madan angka.......
    a. telu b. dua c. kutus
18. Ané muani madan Pan Cubling, muani tungkalikané..........
   a. luh b. bancih c. bekung
19. Yan anaké magandong di.......
   a. bangkiang b. batis c. tundun
20. Mémé kurenan........
   a. I Pekak b. I Bapa c. I Dadong

Download Soalnya Disini


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets
Demo Blog NJW V2 Updated at: 7:28:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Translate Of English To Other